کون دادن در عکاسی

 

سلام هومن هستم 27 سالمه
2 سال پیش توی کافی نت بودم که دیدم صاحب کافی نتیه با یکی در باره عکس و اتلیه میحرفن که فلان اتلیه خیلی کارش درسته و…

یکیشون گفت یکی هست توی فلان خیابون پسره گی هست کارش بیسته و عکساش واقعا محشره
چشمام دلار زد رفتم سراغ اون اتلیه دیدم یه پسر فشن 23 ،24 سالست. توی گوشش گوشوارس توی گردنش 2 تا 3 تا گردنبنده. خیلی جذاب بود-عکسای خودشو هم چن تا قاب کرده بود.تیپش دیوانه کننده بود.سریع رفتم خونه حموم سریع موهای بدنمو زدم موهامو درس کردم رفتم پیشش.یه شلوار لی تنگ پوشیدم با یه پیرهن دکمه دار تنگ 2 تا دکمه بالا رو هم باز گذاشتم.رفتم پیشش گفتم چن تا عکس میخوام بگیرم .نگاهش حشرم میکرد رفتم پشت 5 دقیقه طول کشید اتا ومد پیشم .گفت عکس واسه کجا میخوای؟ گفتم واسه فیس بوک.دیدم ذول زده به سینم بد نگاه میکنه گفت مدل خاصی توی ذهنته؟ گفتم نه هرجور خوبه بگیر.گفت فکر نمیکنی دکمه هات خیلی بازه؟ گفتم نه من عادت دارم همیشه سینمو باز میزارم . گفت اینجوری با این سینه های صافو نازی که داری مردم اذیتت نمیکنن؟ گفتم چرا بابازیاد بهم گیر میدن .گفت دخترا بهت گیر میدن یا پسرا؟ گفتم پسرا. اینو که گفتم دیدم چشماش برق زد.منو نشوند روی مبل. شرو کرد به مدل دادن .دستمو صورتمو سینمو که واسه مدل عکس دست زد به هم ریختم. کثافت خیلی ناز بود دوس داشتم سینه هامو کیرمو بخوره منم سینه ها و کیر اونو بخورم.کیرم شق کرده بود .وقتی داشت جابجام میکرد دید راست کردم بهم گفت راست کردی؟ گفتم دست یکی که به سینم میخوره تحریک میشم

 
گفت راس میگی؟ بعد اروم نوک سینمو گرفت شرو کرد به مالوندن گفت تو باید دختر میشدی اشتباها پسر شدی.نفسم تند شد چشمام مست شد
چند تا عکس ازم گرفت خوابیده سرپا نشسته… فهمیده بود که بدنم حساسه هی دست میزد به کونم سینم اما طوری دست میزد که یعنی منظور نداره
داشت بهم مدل میداد عکس بگیره که گفت بدنت خیلی نازه خوردنیه.گفتم قابل نداره گفت ببینم با پسر هم سکس داشتی ؟ گفتم اره
گفت راستش من گی هستم پوزیشنم تاپ هست.به من میدی؟گفتم من کون نمیدم فقط مالیدنو خوردن رو پایه ام
یه هو دیدم رفت

 
گفتم کجا میریییییی؟گفت بزار درو قفل کنم میام
برگشت یه هو پیرهنمو دادکنار شرو کرد به خوردن سینم
دیگه هیچی نفهمیدم منم رفتم روی گردنش دو تا از دکمه هاشو باز کردم که دیدم خودش بقیه دکمه هاشو باز کرد
پیرهنشو دراورد پیرهن منو هم باز کرد
بدنش محشر بود
موهاشو زده بود یه کم موهاش در اومده بود معلوم بود 2 3 روزیه موهاشو زده
حسابی حشر شده بودم
گفت برام ساک میزنی؟ گفتم اره اما دوطرفه گفت من اصلا ساک نمیزنم فقط تو بزن
کمربند شلوارشو باز کردم کیرش راس راست بودکیر درازو لاغرشو دراوردم کردم دهنم
سرمو گرفت شرو کرد جلو عقب کردن
کیرش میخورد ته حلقم هی هوق میزدم
شلوارشو دراورد گفت شلوارتو درار

 
گفتم من کون نمیدم گفت فقط یه کوجولو .هی گفتم نه اما گیر داده بود که یه کوچولو اگه دردت اومد بگو که نکنم
منو انداخت رو مبل پاهامو داد بالا با خیسی ساکی که زده بودم کیرشو مالوند به سوراخم
با اینکه کونی نبودم اما از کردن اون بدم نمیومدو دوس داشتم منو بکنه
کرد تو کونم بدجور دردم اومد پاهام بالا بود سینه هام دستش بود که یه هو ابم اومد
ابم که اومد دیگه نزاشتم بکنه گفتم بزار کیرتو برات بمالم تا ابت بیاد
اما برم گردوند گذاشت لای پام
بعد گفت ابمو میخوام بریزم روی سینت
نمیدونم همه چیش واسم جذاب بود قبول کردم . کیرشو گذاشت دهنم عقب جلو کرد تا ابش اومد
ریخت روی سینه هام
از اون به بعد 4 5 بار رفتم پیشش
دوس دارم هر روز برم ولی اون میخواد بکنه و من کون دادنو دوس ندارم
این بود خاطره من

نوشته: هومن

One Reply to “کون دادن در عکاسی”